Jesus het daarop gereageer: Ek verseker jou, as iemand nie van bo (opnuut)gebore word nie, kan Hy die Koninkryk van God nie sien nie.

Joh 3:3.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View March 2011 Issue >>
 

Liewe Vriend,

As Christene is dit ons verantwoordelikheid om mense in kontak te bring met hierdie wonderlike Jesus wat ons dien. Mattheus 5 v 13 beskryf ons as die sout van die aarde. Wat ‘n interessante vergelyking is dit nie! Hoekom sou Jesus spesifiek na die Christene verwys het as sout? Ek het gaan navorsing doen oor sout – en daar is in effek 14 000 bekende gebruike van sout. Ek het vasgestel dat, om Christene met sout te vergelyk, eintlik heel toepaslik is.

Eerstens verbeter sout die GEUR van kosse – en hiermee saam verwek dit ‘n aptyt en lus vir sekere soorte voedsel. Inderdaad moet ons as gelowiges poog om ‘n begeerte by andere op te wek na God en om hulle bewus te maak van hulle behoefte na vrede, blydskap en liefde wat slegs kan begin voortspruit sodra hulle met die Here versoen raak. Tweedens is sout ‘n PERSERVEERMIDDEL. Inderdaad is ons geroep tot ‘n geheiligde en regverdigmakende lewenswyse in hierdie wêreld, en kan ons dien as rigtingwysers om mense te herlei weg van die verkeerde afdraai-paaie na Die Ware Weg. Derdens het sout die vermoë om KOUE TE VERDRYF. Christene behoort deur die geurige verspreiding van liefde in hul woorde en dade, aanleiding daartoe te kan gee dat die hardheid rondom menslike harte begin wegsmelt en op hierdie wyse dan ook vir die Heilige Gees ‘n geleentheid skep om lewens te kan verander. Laastens word sout gebruik om BAKTERIEË TE VERNIETIG en OM WONDE GESOND TE MAAK.  Ja, inderdaad word Christene geroep om die duisternis rondom ons te ontsmet, om duiwels uit te dryf en om siekes gesond te maak in die Naam van Jesus – afgesien daarvan of dit  fisiese, geestelike of emosionele ongesteldhede is.

Wat ‘n perfekte vergelyking is dit nie – sout en die gelowige. Laat ons dus voortgaan om, vuriger as ooit van te vore, daarna te streef om die sout van Christus te wees vir elke persoon met wie ons in aanraking kom. U is welkom om my te kontak op Facebook (Tamryn Klintworth) indien u enige vrae of kommentaar het, of besoek ons by www.inhisname.org.za vir meer inligting. Ek sien uit daarna om van u te verneem!

U Medewerker vir die redding van Afrika,
Evangelis Tamryn Klintworth

“DIE HERE HET MY VRYGEMAAK!”

In September 2010, het In His Name Ministries ‘n veldtog gehou in Retreat, Kaapstad. Die volgende getuienis vertel die verhaal van ‘n bejaarde Zoeloe-vrou wat die genesende aanraking van haar Here en Verlosser ontvang het.

Hierdie vrou het op die verhoog gedans met ‘n gesigsuitdrukking van absolute oorweldigende blydskap en ongekende vreugde. Met haar kort, ronde lyfie het sy met tipiese natuurlike Afrika-ritme gehuppel-dans met die blye versekering dat sy totale verlossing ontvang het van die pyn wat haar vir ongeveer vyf dekades lank getreiter het. Sy het spontaan losgebreek in tradisionele Zoeloe-gesange wat gespreek het van onmeetlike dank en verheerliking van Christus, haar Verlosser – die Geneesheer van haar liggaam en die Redder van haar siel. Die juigende skare het saam met haar en Evangelis Tamryn Klintworth hulle hande opgehef en die Here begin loof en prys. Klankgolwe van dankbaarheid het opgestyg na die Troonkamer van die Hemel en die lofprysinge het deurgedring tot in die dieptes van die hel om Satan daaraan te herinner dat sy werke kragteloos is en dat Oorwinning die botoon vier!

Die naam van hierdie jubelende vrou is Aletta. Sy is 68 jaar oud en het sedert 1962 nie een dag beleef sonder pyn nie. As gevolg van verskuifde rugwerwels, het sy ontsettende pyn deurgemaak met die geboorte van haar vier kinders. Geen dokters of medikasie kon die skade herstel of verligting bring vir die aanhoudende pyn nie. As pensionaris met beperkte finansies, was dit ook vir haar onmoontlik om te gaan vir verdere mediese behandeling. Tesame met al vier haar kinders en hul uitgebreide gesinne, almal woonagtig in een huis, het Aletta die verantwoordelikheid van die huiswerk op haar geneem, asook die versorging van haar vyf kleinkinders tussen die ouderdomme van een tot sewe jaar, om sodoende die ouers in staat te stel om aan te hou met werk of om werk te gaan soek. Met die toenemende oorweldigende pyn en haar verswakkende lewenskrag, het sy ‘n desperate en intense begeerte begin ontwikkel vir ‘n ingrypende wonderwerk in haar lewe.

Na gelang die nuus van die die opkomende veldtog deur die gemeenskap versprei het en met die belofte dat die Here teenwoordig gaan wees om te genees, asook die vooruitsig van kennismaking met Sy wonderlike genade aan almal wat teenwoordig gaan wees, het daar binne-in haar ‘n goddelike hoop begin posvat. Aletta het by die Saterdagaand-byeenkoms aangekom, verswelg deur pyn, en tussen die skare haar sitplek ingeneem. Evangelis Tamryn het die Evangelie gebring met Sy magtige boodskap van verlossingskrag, en daarna die siekes begin bedien. Saam met talle ander in die gehoor het Aletta vorentoe gegaan vir gebed en haar oë styf toe gemaak. Toe dit haar beurt was, het die geloof in haar in aanraking gekom met die krag van gebed en was die effek van haar genesing gelyk aan die impak van ‘n klein vlammetjie wat ‘n dinamiet-ontploffing kan veroorsaak. Sy kon voel hoe die Heilige Gees soos ‘n vuurvlam deur haar liggaam reis en elke pyn verdryf. Sy het in beswyming op die grond neergeval onder die teenwoordigheid van God, en toe sy weer by haarself kom, het sy ontdek dat haar rug volkome herstel het sodat sy ten volle kon beweeg en strek soos wat sy in geen jare kon doen nie. Die pyn is verswelg deur die kragtige vloedgolf van die Heilige Gees!

As lid van ‘n kerkkoor, het Aletta haar gretigheid daar en dan uitgespreek om haar getuienis die volgende Sondag met haar plaaslike gemeente te gaan deel. “Die Here het my vrygemaak! Dankie Jesus!” het sy verklaar. “As ek nie so oud was nie” het sy verder voortgegaan “dan sou ek saam met jou gereis het sodat ek my getuienis by elke veldtog aan almal kon vertel!”  Met ‘n gelaat wat verhelder was met die lig van onuitspreeklike blydskap, het sy na afloop van die verrigtinge die terrein huppelend en steeds al singende verlaat.  Wat ‘n wonderlike Jesus dien ons nie! Ons verheerlik Hom wie se asem vuurvlamme blaas, maar ook die Een wat Homself daarin verheug om liefdevol in te gryp in die persoonlike sake van die mensdom!

Tamryn Klintworth is die stigter van In His Name Ministries, ‘n evangelisasie organisasie, toegewy aan die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus dwarsoor Afrika en die hele wêreld. Vir meer inligting, besoek die bediening se webtuiste by www.inhisname.org.za of kontak hulle by info@inhisname.org.za of +27 73 181 4489. U is ook welkom om Tamryn te kontak op Facebook (Tamryn Klintworth).

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication