Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in Sy Naam die lewe kan he.

Joh. 20:31.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

Die Woord is Waar (3)

 

Soos met alles in die moderne samelewing is die mens altyd op soek na ʼn ‘kits-oplossing’ vir alles.  Selfs van die begin af was Adam se kits-antwoord…Dis die vrou wat U vir my gegee het…! Eva het die skuld verder verwys…Dis die slang! (By implikasie…wat U gemaak het!) Kyk maar in Genesis 3:12 en 13. So sê die Prediker:  “Wat is, was alreeds en wat was, sal weer wees; (Pred 1:9).  Na die sondeval het die mens die heerlikheid en daarmee saam die outoriteit verloor om te heers oor sy omstandighede.  Dit het atomiese vernietigingsimplikasies vir die ganse menslike geslag tot gevolg gehad.  Die onvermoë om verantwoordelikheid vir sy handelinge te aanvaar, is die spieël van die hartseer ‘grootmens-wêreld’ waarin ons vandag leef.  Maar in Jesaja 9:5, het Jesus die heerskappy wat verlore was, weer teruggebring…“sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed!”  (Joh10:10)

 

ʼn Waarskuwing

Enige paartjie wat besluit om in die huwelik te tree sonder ‘n toeweiding aan God vanuit ‘n wedergeboortelike verhouding met Jesus Christus, het geen morele verantwoordelikheid teenoor iemand anders nie.  Dit laat allerhande deure van ontvlugting wawydoop, juis omdat dit vandag mode is om eerder ‘saam te bly’.

Dit  bewys ook weer dat die Bybel aktueel is en die Woord van God waar is.

 

In 1 Timoteüs 1-4 waarsku die Skrif ons dat sommige in die laaste tye van die geloof afvallig sal word en die verleidende geeste en die leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hul eie gewete… ,wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

 

Sommer dadelik kan ons hier sien dat die teorie van eenmaal ‘n Christen, altyd ‘n Christen, nie water hou nie (Hebr. 6:4-7).  Gelowiges sal Jesus verloën (Matt. 10:32-34) en afvallig word.  Dan sal daar ‘n tyd kom waar dit ‘oud-modies’ sal wees om te trou.

‘n Tyd wanneer ‘slim’ mense die ‘gewone’ mense sal verbied om in Jesus se Naam ‘n huweliksverbond te sluit.  Dit is absoluut verbysterend om te sien hoe hierdie gebeure voor ons oë ‘n werklikheid word.

 

Mense vergeet dikwels dat huwelike ‘n verbond is wat in die hemel gemaak word. (Lees maar weer Matt. 19:8).  ʼn Verbond is nie ʼn kontrak nie.  ‘n Kontrak is ʼn ooreenkoms tussen twee partye om iets te doen.  Dit laat ruimte dat as een party nie die ooreenkoms nakom nie, die kontrak nietig verklaar kan word.  Die kontrakbreuk het meestal net ‘n finansiële implikasie wat reggestel kan word met geld.

 

Die probleem is dat mense na die ‘huwelikskontrak’ kyk en die wit papier sien waarop altwee geteken het voor ‘n paar getuies.  Wanneer die huweliksbootjie dan skud, val die papiertjie met getuies en al in die water. (Want EK sal my mos nie laat voorskryf nie…!)  Die GROOT Getuie van elke oomblik van elke mens se lewe kan egter nie net sommer uitgegooi word sonder gevolge nie.  Al is Hy hóé lief vir ons, lewer die saad wat in die egskeidingshof gesaai is,  ʼn verwoestende hartseer mense-oes met kindertjies wat nie kan verstaan nie….! Hy sê ook aan ons om te onthou dat Hy dáár was toe julle die verbond gesluit het en dat Hy julle een gemaak het (Mal. 2:15).  ‘n Verbond kan net deur die dood nietig verklaar word (1 Kor. 7:39).

 

Alhoewel hoerery in die Woord gegee word as grond vir egskeiding, is dit baie duidelik dat dit gladnie in God se hart is dat mense wat Hy saamgevoeg het, moet skei nie.  Hier moet ons ook nou nie weer die blaam na God se kant toe wil skuif nie.  Wat Hy gesê het, het Hy gesê.  Alles word egter deur God beoordeel, met die motief van elke mens se hart.  As jou motiewe en intensies daarop ingestel was om mense lief te hê en positief  te beïnvloed, sal God met dieselfde intensies na jou en jou saak kyk (Ps. 18:22-27). God is ʼn God van liefde en Sy vergifnis is altyd daar as ʼn mens kan erken dat jy ʼn fout gemaak het.  God herstel so ʼn mens of verhouding volkome.  God se liefde is onvoorwaardelik, maar nie goedkoop nie.  ‘n Mens moenie dink dat jy met God se vergifnis kan speel en daarmee kan wegkom nie.  As jy waarlik berou toon, sal God jou help, selfs al was dit nie eens jou skuld nie.  Jou ingesteldheid teenoor ander mense en teenoor God moet een wees van nederigheid en berou.  Dit is van kardinale belang!

 

Maak God se Woord die standaard vir jou lewe.  Stel Hom bo enigiets.  Die absolute gesag in jou lewe  en leef dan deur sy Woord om te doen wat Hy sê.  Maak seker dat die persoon met wie jy wil trou, ʼn wedergebore kind van God is!  Bly in gebed en smeking voor God om aan jou jou maat te wys.  Moenie oorhaastig in hierdie saak wees nie.  Maak ook absoluut seker dat jý wedergebore is en dat jy weet wat Jesus bedoel het toe Hy dit gesê het (Joh 3:3-5).

 

Dit sal die verskil maak van die vrugte aan die familieboom waaraan julle geken sal word! 

(Danie)

 

Die huwelik!

Ek kan nie help om die ooreenkoms tussen Abraham wat uit Ur moes trek en die aard en kompleksiteit van ʼn huwelik raak te sien nie!  “Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys…”(Gen 12:1).

 

So was dit nogal vir my. Weg van alles wat vir my bekend was en waaruit my lewe bestaan het.  Uit my dorp, werk, familie, vriende en huis.  Na ‘n nuwe land! ‘n Vinnige lewe op die N1, van dorp na dorp met optredes en konserte en ‘n orkes en duisende dierbare Suid-Afrikaners.  Dit was die kosteberekening van die bou van hierdie huwelikstoring.  Óf ons toer saam deur die land, óf  Danie hou op sing, óf ons trou gladnie.  ‘n Afwesige huwelik sou nie vir ons kon werk nie - dit sou wees soos om uit jou land te trek, na nêrens!

 

Jou adres is nie al wat verander nie.  Ook jou naam en jou titel verander. Jy was nog altyd een en nou is julle twee!  Die pad na die nuwe beloofde land gaan noodwendig deur die woestyn.  ‘n Woestyn van aanpassing en neerlegging van jouself en die een hoër ag as die ander een.  Maar dis die wete dat Kanaän in jul liefde lê;  dat sandstorms nie die norm is nie en dat die oase van die huweliksverbond ʼn veilige heining en beskutting is wat die uitdagings so maklik die hoof  bied. So leer ʼn mens dag vir dag van die wonder en die krag van die liefde.  Dit bind saam wat apart was. Wat twee was, is nou een.

 

Daar bestaan geen waarborg dat ʼn huwelik  nie bedoel was om skaafplekke te hê nie. Yster slyp yster, totdat dit lekker en gemaklik pas.  Dit is soos ‘n ‘geforseerde belegging’! Groei is gewaarborg!  So ʼn diep lekkerte om jou rug saam met sy rug op ʼn storm te kan draai wat saam verower is!  Om stil-tevrede, sy-aan-sy op die lewenspad aan te stap.  Om winterkoue lief te kan hê, want sy arms is ‘n warm beskutting.  Dan besef jy op ʼn dag: jy is lankal reeds in Kanaän.  Storms doen hulself net voor as ʼn woestyn, dit het die gesig van ‘n braakland, maar die hittespieëling op die horison is nie ʼn illusie nie.  Dit is ʼn tuiskoms. ʼn Behoort aan, ʼn lewensmaat, jóú maat!

 

Net God kan die verborgenheid skep

Net Iemand so wonderlik en groot soos God kon die verborgenheid van ʼn huwelik skep!

Ek wil Hom eer vir Sy bedoeling daarmee. Verál vir die afbeelding waarvoor ons aardse huwelike staan: van ‘n hemelse huwelik met die Seun van die Allerhoogste! Dit is heilige grond, ʼn plek waarbinne jy, net soos in jou verhouding met die Here, veilig kan voel en vrymoedigheid kan hê, maar met die vrees van die Here!

 

Die huweliksverbond is nie goedkoop nie!  Dit is ‘n weerspieëling van opregte liefde wat lankmoedig en vriendelik en nie jaloers is nie; wat nie groot praat nie; nie opgeblase is nie; nie onwelvoeglik handel nie; nie sy eie belange soek nie, nie verbitterd word nie, die kwaad nie toereken nie; nie bly is oor ongeregtigheid nie, maar saam bly is oor die waarheid!  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles!  ( Kyk weer na 1 Kor. 13)

 

Daarom bid ek vir huwelike wat ʼn slagveld in plaas van ʼn oase is, vir ʼn alleen-lewe wat smag na ʼn deel-lewe en veral dat jóú huwelik ‘n veilige plek is waar elke party en ook die kindertjies, in sy verhouding met sy Skepper kan groei en kan liefhê!

 

(Daleen)

 

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication