Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgele word nie.

2 Pet. 1:20.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

Wat Gaan Aan in die N.G. Kerk

 

Daar is groeiende ontevredenheid onder teoloë en lidmate van die NG Kerk oor die dwaalleer wat na bewering deur sommige teoloë in dié kerk verkondig word.  So erg is dit nou, dat ‘n beweging genaamd Evangeliese Inisiatief, onder voorsitterskap van die uitgetrede prof. Hoffie Hofmeyr op die been gebring is om dié neigings hok te slaan.

Aan die ontvangkant van die ontevredenheid staan die sg. ‘Nuwe Hervormers’ en die ‘Jesus Seminaar’, wie se betreklik vertroulike gesprekke in redelik geslote kringe op die lappe gebring is deur ‘n DVD getiteld ‘Nuwe Strominge in die Teologie – Word die hart van die Evangelie uitgeruk?’  In dié produksie bring die samesteller daarvan, Sarel van der Merwe, aan die lig wat dié teoloë sélf sê en dít is juis wat lidmate en ander teoloë uiters verontrus.(sarelwtl@telkomsa.net)

In wese is die Post-moderne teoloë se verstaan van die Skrif van so ‘n aard dat daar nie juis veel van die Evangelie oorbly nie. Die maagdelike geboorte van Christus én sy liggaamlike opstanding word verwerp. Die kruisdood word deur sommige geleerdes as ‘n wrede daad van die Vader uitgebeeld.  ‘n Vader wat Sy seun doodmaak vir die sondes van ander, moet gehaat word. Die Bybel word nie meer gesien as die ware, geïnspireerde en onfeilbare Woord van God nie, maar as ‘n versameling werke wat niks méér sê nie, as bloot wat mense in die verlede oor God geglo het. Ons kan dus nie meer oor die Bybel  as die Woord van God praat nie en 80% van wat die Bybel oor Jesus sê, is  nie die waarheid nie.  Jesus is ‘n figuur oor wie skrywers hulle eie konstruksies gemaak het en elkeen van ons kan ook sy eie konstruksie maak. In die lig van ons moderne wêreldbeskouing, moet ons die Bybel vandag her-interpreteer.

Die onmiddellike respons van kerkleiers op die groot ontevredenheid wat die bekendmaking van hierdie leerstellings in die kerk ontketen het, was om die probleme te probeer minimaliseer en te ontken dat daar fout is in die kerk. ‘n Houding van ‘ons is tog almal teen dwaling’ is ingeslaan. Die beeldmateriaal op DVD vertel 'n ander storie.   ‘n Beraad is met die studente van UP se Fakulteit Teologie gehou waarin die betrokke dosente hulleself teen die klagtes verweer het. Die vernaamste verweer is dat hulle buite konteks aangehaal is. Mnr. Van der Merwe is nie toegelaat om dit by te woon nie. (Verwere by http://www.teo.co.za/artikels.html  Sien Dr. Chris Saayman se reaksie hierop by http://www.tafelbergkerk.co.za/voxviva/artikels-view.php?pid=13 )  

Die ongelukkigheid groei egter. Baie lidmate is bekommerd oor die invloed van sulke leerstellings op die kerk.  Vandag se studente is immers môre se predikante. Die geskiedenis het geleer dat wat leermeesters huiwerig aan hulle studente oordra, later deur dié studente as evangelie verkondig word.  Vandag se kateder-teologie is môre se kansel-teologie.

Volgens Dr. Jan Grey “is daar beslis ernstige ongereformeerde (en dalk selfs Godlasterlike) dinge gesê en geskryf deur die betrokke teoloë.”  Dit is na sy mening só erg dat “sou die NG Kerk nie met die nodige kerk- en leertug teen sodaniges optree nie, sal dit beteken dat die Kerk, kragtens die Kerkorde en Belydenisskrifte, ‘n vals kerk geword het.” Hy wys daarop dat die legitimasie-eed wat predikante afgelê het o.a. sê: “Ek verwerp alle dwalings wat teen hierdie (gereformeerde) leer stry en beloof om dit te weerlê, teë te spreek en alles in my vermoë te doen om dit uit die kerk te weer.”

Oor die kritiek op die Evangeliese Inisiatief sê Prof. Hofmeyr: “Daar  is hoegenaamd geen hoop in die verskraling van die Evangelie nie. Ons probeer maar net om die basiese van die Christelike boodskap van hoop weer in ere te herstel en in fokus te kry.”  (linhof@mweb.co.za)

Vir een lidmaat, mev. Anna Louw, is dit so ‘n ernstige saak dat sy voorgestel het dat ‘n nasionale dag van verootmoediging op So. 7 Oktober gehou. word.(annalouw@xsinet.co.za)

Intussen het die Evangeliese Inisiatief ‘n saamtrek gereël vir die 13de Oktober te Morelettapark Gemeente. Dit behoort ‘n duidelike aanduiding te wees van hoe diep die ontevredenheid oor dwaalleer in die kerk loop.

Johan Kriel

083 235 8316

 

 

 

 

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication