Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgele word nie.

2 Pet. 1:20.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

Die Onderdanige Eggenote

 

‘n Gebrekkige verstaan van hierdie belangrike saak veroorsaak chaos in Christen-gesinne. Die Christelike verstaan van die huwelik is die permanente vereninging van een man en een vrou, en dit word deur ‘n stel reëls gereguleer. Dié reëls, soos al God se reëls, word in die Skrif gevind. Die Christen weet dat God die huwelik ingestel het. Hy het ook ‘n orde, waarsonder huwelike nie kan funksioneer nie, daargestel. Sonder God se orde sal chaos en verwarring in die hemele heers. Deur die Christen-huwelik in die lig van die Skrif te bring, vind ons harmonie – of vind ons verwarring, botsing en chaos?

 

Of onderdanigheid van die Christen-eggenote korrek is aldan nie, is nie ‘n saak van opinie of debat nie. Dit is Bybels. Of ons nou dink dis reg of verkeerd, is irrelevant. Onderdanigheid en gesag geld nie net vir God se orde vir Man en Vrou nie, maar is deel van Sy orde vir die hele gesin en vir die gemeenskap. Kinders moet aan ouers gehoorsaam wees. Vernietig hierdie orde en jy kan die gesin vernietig. Vernietig die gesin en jy sal lewens, en hele gemeenskappe, waarvan die gesin die fondament is, vernietig. Slegs gehoorsaamheid aan God se gesagstrukture kan gesonde gesinne, gemeenskappe en nasies bou.

 

Kom ons kyk nou na die enigste onbetwisbare bron oor hierdie, en enige ander saak – die Skrif, wat deur God sélf daargestel is. Gen. 2:7 En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword. God het dus die mens geskape. Ook het die Here God gesê dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. Gen. 2:18.God het dus die vrou gemaak sodat sy ‘n hulp kan wees – ‘n man se hulp.

 

Die volgende Skrif is ‘n direkte opdrag van God aan vroue. Lees Genesis 3 waar God Adam en Eva konfronteer nadat hulle van die verbode vrugte geëet het. Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hý sal oor jou heers. Gen. 3:16. Die Bybel stel dit altyd só – soos dit is. Kyk bietjie na ‘n paar definisies van die woord heers uit HAT: As die heer gesag uitoefen, heerskappy voer; Die oorhand hê, meester wees.

 

In vers 17 van Gen. 3 draai God na Adam en sê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Adam het van die vrug geëet omdat hy na sy vrou geluister het. Hy het na haar geluister en nie na God nie. Hy het daarvan geëet omdat hy haar wou tevrede stel. Paulus bevestig dit in 1 Tim. 2: 11-14: Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.

 

Kyk verder in die Nuwe Testament na die opdragte wat God aan vroue (eggenotes) gee: 1 Kor. 11: 3 Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Volgens die HAT is hoof:  Gedeelte van die menslike liggaam wat uit die skedel en die gesig bestaan, die harsings bevat en gevolglik as die setel van die verstand geld en onmisbaar vir die lewe is. Sonder die kop kan die liggaam inderdaad nie funksioneer nie. Dit is dan ook dieselfde term wat gebruik word om God se posisie in die Kerk te beskryf. Wat ons daarvan dink, is weer eens irrelevant. Vers 7 en 8 van 1 Kor. 11 sê: Want die man moet die hoof nie bedek nie, want hy is die beeld en heerlikheid van God, maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Die Hemelse God het dus die vrou na die beeld van die man geskape – as hulp tot voordeel van die man. En die man is na die beeld van God geskape. Hoekom? Omdat dit belangrik is! Dit is Sy manier om Sy skepping te orden; dit is Sy plan vir perfekte harmonie; nie net tot voordeel van die man en die vrou nie, maar vir die hele gesin en gemeenskap. ‘n Gesin wat goed funksioneer het ‘n buurt wat goed funksioneer tot gevolg. Dit vind weer neerslag in die gemeenskap en die land wat goed funksioneer.

 

Kom ons kyk nou  na nog ‘n Skrif wat net so duidelik oor hierdie saak is. Ef. 5: 22-24. Maar eers moet ons duidelikheid oor vers 21, wat dikwels verkeerd verstaan word, kry. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.  Iets wat deur mense wat nie onderdanig wíl wees nie, aangegryp word: maar ons moet aan mekáár onderwerp. Ongelukkig word ander Skrifte vergeet en word ‘n vals argument dus opgebou deur nét na dié vers te kyk wat nié sê dat vroue aan hul mans moet onderwerp nie. Indien twee mense in dieselfde motor reis en een wil regs draai en die ander links, moet ons saamstem dat dit nie kán gebeur nie. Dis onmoontlik om in albei rigtings tegelyk te draai. Wat beteken die vers dus? Lees net verder en dit word duidelik dat drie groepe mense opdrag kry om te onderwerp aan drie ander groepe, en weer eens ten einde God se orde te bevorder. Vroue, onderwerp aan julle mans, soos aan die Here (v 22); Kinders julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here (6:1); Diensknegte wees gehoorsaam aan julle here na die vlees (6:5). Nêrens in God se Woord word daar ooit gesê dat mans hul vroue moet onderdanig wees nie; dit word ook nêrens gesê dat ouers aan hulle kinders moet onderwerp nie. Let ook op die gebruik van die woorde in alles (v 24).

 

Ef. 5:22-24 Vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die Hoof is van die Kerk; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.

 

Kol. 3:18 ondersteun bogenoemde Skrif. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Ons moet egter ook uitwys dat geeneen van die verse ‘n voorwaarde bevat nie. Nêrens staan daar “indien hy goed is vir jou” , of  “hy gered is” nie. Daar is geen maar nie! “Ja ek sal onderwerp, maar hy moet my liefhê soos die Bybel sê.” Of “Ja, maar wat van hom?” Of “Ja, maar jy ken nie my man nie!” Daar is nie plek vir ‘n enkele maar nie!

 

Kom ons kyk nou na die laaste Skrif – 1 Pet 3:1 Net so moet julle, vroue, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die Woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue gewin kan word. En jy, kosbare Christen-vrou, is by magte om jou man na die Here te lei deur jou onderdanigheid alleen, sonder ‘n woord, om sodoende sy siel van die ewige verdoemenis te red. Wat ‘n voorreg, wat ‘n        evangelisasie!

 

Volgende keer kyk ons na die man en hoe hy vir sy vrou moet sorg en haar moet liefhê!

 

Anthony Cockroft. Getroud met Petro. Lid van die Wilderness Christian Fellowship. Raadslid van die Stephen Green Foundation wat na kinders omsien en ook geleentheidskrywer.

 

 

 

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication