Vra My, en Ek sal jou antwoord gee. Ek sal jou van ongelooflike dinge vertel. Dit is nog vir jou n geheim, en jy weet niks daarvan nie.

Jer 33:3.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

 Maak 'n Verskil - Vandag Nog

 

Interessante feite oor dr. Henry Blackaby

  • Outeur van 30 boeke, o.a. Experiencing God  waarvan 8 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop is.
  • Seun van ʼn bankier van Brits-Colombië.
  • Alreeds 47 jaar getroud met Marilyn.
  • Pa van 5 kinders, 4 seuns en ʼn dogter, wat almal in ʼn bediening betrokke is.
  • Al die kinders is ook outeurs in eie reg en nou betrokke by sy bediening.
  • Hy het gehelp met die planting van 38 kerke.
  • Sy leuse: Dis nie geld nie, maar Sy boodskap wat die belangrikste is!

 

 

Hoe hoor jy God se stem; hoor jy God se stem? Kan jy seker wees jy beweeg binne Sy wil?

Hierdie is van die tergende vrae waarmee baie Christene worstel. Tydens sy onlangse besoek aan Suid-Afrika, het dr Blackaby op versoek hieroor gepraat by ʼn ontbytgeleentheid wat by Nelson’s Creek-landgoed in die Paarl gehou is.

 

Elke Godsbelofte is Sy kind se aanspraak in die lewe.

 

Vir Henry Blackaby het die waarheid helder en duidelik uit die Skrif gekom. Tydens oggendbybelstudie het hy vir die eerste keer besef wat 2 Korinthiërs 1:20 werklik beteken. Dit staan só in die 1953-vertaling van die Bybel: Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Vir die eerste keer het hy besef dat al God se beloftes in die Skrif ook vir hom, as kind van God, waar is. Dit het dan ook verder gelei tot sy studie oor al die beloftes wat daar in die Skrif vervat is. Een van die wat tot hom persoonlik gespreek het, is die belofte wat God in die Ou Testament aan Abraham gegee het. In Genesis 12:1 tot 3 sê God aan Abraham: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat Ek jou sal aanwys, en Ek sal jou ʼn groot nasie maak en jou seen en jou naam so groot maak, dat jy ʼn seen sal wees. En Ek sal seen diegene wat jy seen, en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

 

Hy het dié belofte ter harte geneem en kan vandag getuig dat dit waar geword het in die lewe van hom en sy hele gesin. Omdat hy so ʼn nou pad met God stap en juis omdat hy as kind van ʼn bankier wat met volkome oorgawe aan aan God gelewe het,  glo dat God kragtiglik deur sakemanne kan werk, het hy begin om lesings te gee oor hoe om God se stem, ook in die sakewêreld, te hoor en Hom te gehoorsaam en te eer in die werkplek. Vele van die sakemanne het met die versoek gekom dat hy hierdie lesings te boek stel sodat dit as handleiding gebruik kan word.

 

Sy verweer was dat hy nie eintlik ʼn skrywer is nie. Die probleem is uit die weg geruim met die tussenkoms van die outeur Claude King. King was die een wat gehelp het dat Henry se Knowing and doing the will of God in boekvorm verskyn het. Dit is reeds in 72 tale vertaal. Sodoende het hy, soos Abraham, ʼn nuwe land ingegaan. Seën, soos wat God Abraham belowe het, het ook nie uitgebly nie. Met meer as 30 titels agter sy naam, waarvan net ʼn enkele titel reeds die 8 miljoen-kerf oorskry het, kan geen mens aan die egtheid van die belofte twyfel nie!

 

By God is alles moontlik en niks is onmoontlik nie.

 

Een van die persone wat Knowing and doing the will of God gelees het, is die Rooms-Katolieke biskop  wat verantwoordelik is vir die opleiding van biskoppe in die Rooms-Katolieke Kerk, Antony da Silva. Onnodig om te sê dat hierdie werk ʼn groot impak op sy lewe gehad het en dat, deur Da Silva se toedoen, hierdie boek deel is van die literatuurlys wat alle aspirant-biskoppe moet bestudeer. Dit het ook reeds die goedkeuring van die Pous gekry sodat alle Rooms-Katolieke wêreldwyd, die boek vrylik mag lees. Hierdeur het Blackaby, soos Abraham van ouds, ʼn  nuwe, groter grondgebied betree wat ryklik geseën word. Deur sy gehoorsaamheid en sy gewilligheid, werk God kragtig deur hom.

 

Gehoorsaamheid lei tot wonderwerke.

 

In sy oggendlesings het hy ook persoonlik kennis gemaak met die Uitvoerende Direkteure van 35 van die heel grootste besighede in Amerika. Deur hierdie Direkteure wat God ken en gehoorsaam is aan Hom, is daar nou toegang tot die Presidente van alle lande in die wêreld.  Blackaby het ook die sakemanne aangemoedig om die geleenthede wat hulle kry om as ambassadeurs van die Almagtige God op te tree, te benut. Sodoende word Sy Koninkryk bevorder. Inderdaad ʼn wonderwork in die tyd waarin ons leef!

 

Persoonlike en gesinslewe stem ook met Abraham ooreen.

 

Selfs op gesinsgebied het die Here Sy belofte aan Henry Blackaby gehou: vandag is elk van sy 5 kinders in die bediening betrokke en het elkeen alreeds ook geestelike boeke die lig laat sien. In die nabye toekoms gaan elk van hulle ook betrek word by Dr Blackaby se eie bediening.  Ook sy vrou is intiem betrokke by sy bediening deurdat  hulle saam ʼn boek die lig laat sien het. Kan daar dan nog enigsins getwyfel word aan God se beloftes aan Sy kinders?

 

Uitdaging aan alle ware Christene.

 

As God dan só kan werk in en deur die lewe van een enkele van Sy kinders, hoeveel te meer kan daar nie gebeur as ons as Sy kinders sal begin om erns te maak met Sy Woord en Sy beloftes nie? Dit is dan ook die uitdaging wat Henry Blackaby aan God se kinders wêreldwyd rig: maak erns met Hom, neem Hom op Sy Woord, wees gewillig om gebruik te word waar en wanneer Hy wil; dan sal Hy Sy seën oor  jou gebied. Daar is geen perke aan wat God kan doen nie. Dit staan vas.

 

God se wil is nie dat almal moet uitgaan en verre lande vir Hom moet gaan wen nie. Daar waar Hy jou geplaas het, in die werkplek, in die huis, as kind by die skool, waar ookal, kan jy gebruik word!

 

Hoe gebruik Hy ons?

 

Dit wissel van persoon tot persoon en van werklplek tot werkplek. Persoonlik getuig Blackaby van die volgende:

 Hy het ʼn uitnodiging gekry om met die Verteenwoordigers van alle lande by die Verenigde Volke Organisasie te gaan praat. Voordat hy daarheen vertrek het, het Blackaby gevra dat God hom tog die geleentheid sal gee om inspraak te hê in die lewens van die talle Christene en Evangeliste wat, veral in Soedan, so ly. Nodeloos om te sê dat die geleentheid wel daar was. Hy het die ambassadeur van Soedan ontmoet en in gesprek met hom, het hy agtergekom dat die ambassadeur ʼn ware kind van God is. Die Soedannees was egter baie moedeloos en depressief omdat dinge in sy land, Soedan, so sleg gegaan het en omdat hy gevoel het as Ambassadeur, kan hy nie werklik iets aan die situasie van veral die Christene doen nie en dat hy net sowel maar sy bedanking as Ambassadeur kan indien. Toe hy dit aan Blackaby noem, het Blackaby, deur die werk van die Heilige Gees, gevoel om Johannes 17 met die ambassadeur te deel. Hier bid Jesus vir Sy dissipels, m.a.w. die wat God die Vader oor Sy pad gestuur het. In vers 15 sê Hy: Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. As Ambassadeur het hierdie Soedannees inspraak by sy land se regering en kan hy sodoende getuig en iets doen aan die haglike omstandighede van sy landgenote, nie deur te onttrek en te bedank uit die pos waarin hy aangestel is nie.

 

Onmiddellik hierna het die Soedannees hom bedank en erken dat hy deur hierdie woorde bemoedig is en dat hy weer kans gesien het vir sy taak. Daar het Henry Blackaby besef dat God op wonderbaarlike maniere en op onwaarskynlike plekke kan werk. Elkeen van Sy kinders het die verpligting om gewillig te wees waar ons ookal is, want God kan nie ingeperk word nie!

 

Ouers se voorbeeld tel.

 

Indien ouers die God wat hulle bely, uitleef en kinders dit in hulle ouers se lewens kan sien, sal dit hulle aanspoor om Christus uit eie keuse te volg juis omdat Hy so sigbaar is in dit wat die ouers uitleef. Só word God dan ook in die gesinslewe ʼn werklike, intieme, persoonlike God en nie slegs die veraf God van die Bybel nie. En juis dáárin lê die uitdaging vandag – maak God sigbaar in elke aspek van jou lewe. Dan word die belofte aan Abraham waar in jou lewe en ook in die van jou kinders en die van jou kleinkinders. Wat ʼn belofte! Wonderlik!

 

 

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication