Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?

1 Korintiers 4:7

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

Christen-Matriarg Ingrid Pichard

 

Soos wat ʼn mens deur die lewe gaan, ontmoet jy mense wat ‘n groot indruk op jou lewe maak. Ek was bevoorreg genoeg om so ‘n persoon te ontmoet. Albei my dierbare ouers is op 'n jong leeftyd oorlede. Elke jong, getroude vrou verlang na 'n moedersfiguur, veral as haar eie kinders gebore word. Ek het ook ʼn moederfiguur begin mis, lank gesoek en haar toe gevind in 'n ou universiteitsvriendin van my ouers. Hierdie ‘nuwe moeder’ het my, en ek weet ook van vele ander, altyd só spesiaal laat voel... sy het omgegee.... vir my, my politieke loopbaan, my man, my kinders en later ook oor die keuses van húlle mans! Haar naam: Ingrid Cornelia Pickard!

 

Wat maak haar so anders?

Waarom sien ek haar vandag nog, saam met vele ander, as dié mees uitstaande vrou wat ek in my leeftyd leer ken het? Is dit omdat sy die dogter van die aangewese Staatspresident Eben Donges was; is dit omdat sy met die legendariese sakereus, Jan Pickard getroud was; of omdat haar kinders sulke spesiale mense is? Nee! Maar wat maak Ingrid Pickard dan so ‘anders’?

 

Haar ongelooflike liefde vir haar Skepper, haar man, haar kinders, haar kleinkinders en almal wat sy ken; haar liefde vir haar land en sy mense; haar lus vir die lewe; haar aktiewe betrokkenheid by alles waarvoor sy staan en waarin sy glo; haar entoesiasme vir die lewe ... om te leef en God ál die eer te gee vir Sy goedheid en guns in haar lewe! Dit is die rede waaroor ons by JOY!, en ook vele ander wat haar ken, 'n huldeblyk van waardering en eer aan haar wil gee.  Omdat sy vandág nog vir soveel van ons beteken.

 

Ingrid Cornelia Donges is in Kaapstad gebore. Haar ouers: Dr Eben en mev.Billie Donges. Sy het net een suster, Una – vandag nog haar heel beste vriendin – haar sielsgenoot, raadgewer en ook reisgenoot. Saam deel hulle dieselfde belangstellings, verskil soms oor godsdiens en politiek, maar omdat hulle so lief vir mekaar is, respekteer hulle ook mekaar se verskille. Hierdie twee het al die wêreld deurkruis en dit geniet!  Ingrid vertel dat sy darem nog baie graag ook Petra in Jordanië sou wou besoek.

 

Dit was op Stellenbosch terwyl Ingrid by 'n TB sanatorium gewerk het, dat sy Jan (Bull) Pickard ontmoet het. Daardie tyd was die groot aantreklike man reeds W.P.-

rugbykaptein en ook Springbok-rugbyspeler. Dit was sy lewendige persoonlikheid; sy positiewe uitkyk op die lewe; sy doelgerigtheid en geesdrif wat Ingrid na hierdie kleurvolle sportman, administrateur en sakereus in latere jare getrek het.

 

Diepe dankbaarheid vir haar eggenoot

'n Diepe dankbaarheid kom oor haar wanneer sy vertel dat Jan al die jare geglo het hy is 'n Christen, maar reg aan die begin van sy siekte in die latere jare, het hy 'n persoonlike verdieping met sy God beleef : een van totale afhanklikheid. Ingrid vertel dit was toe dat hy gereeld aan hulle gesê het: “ Wat doen mense as hulle nie die Here in hulle lewens het nie?”. Hy het selfs by 'n punt gekom dat hy hom weer laat doop het as 'n stap van algehele gehoorsaamheid aan God. Ingrid vertel dat daar eersdaags 'n boek oor Jan se lewe bekendgestel gaan word: “Jan Bull Pickard ...... larger than Life!”

 

Inspirasie vir ‘rugbyweduwees’

Dit was ook gedurende die lang tydperk wat Jan as Voorsitter van W.P.Rugby-Unie gedien het, dat Ingrid haar soos 'n moederhen ontferm  het oor elkeen van hierdie jong W.P.-rugbyspelers en hulle vrouens of vriendinne. Hulle was almal vir haar soos haar eie kinders – die Morne du Plessis', Schalk Burgers(snr), Rob Louw's en vele ander. Tot vandag toe gee sy nog raad aan elke vrou wat met 'n rugbyspeler te doen het: Moet hom nie inperk nie, moet hom nie skuldig laat voel nie. Wees lief vir hom met oop hande. Hou jouself besig met jou eie beroep, kinders of die gemeenskap.

 

Ook in die rugbykringe het Ingrid haar stempel afgedruk as Christenvrou  toe sy in 1995 met die Wereldbeker-rugby in Suid-Afrika net eenvoudig geweier het om twee van die wedstryde by te woon wat op 'n Sondag gespeel is! Dít is Ingrid Pickard – 'n vrou wat geen kompromieë aangaan as dit indruis teen haar oortuigings nie!

 

Uit hierdie huwelik is die vier Pickard-kinders gebore – Teresa (Louw), Jan (Pickard), Karin (Louis) en Thea (Haller) – elkeen met 'n eie besonderse, maar uiteenlopende persoonlikheid. Hierdie kinders, saam met die skoonkinders en kleinkinders (elf), speel 'n integrale vreugderol in Ingrid se lewe. Sy sê onomwonde dat die sterkste elemente wat sy hulle almal geleer het geloof in God is en om nooit op hulle eie krag en instinkte staat te maak nie. Naasteliefde, sin vir geregtigheid, verantwoordelikheid vir hul eie dade, onafhanklikheid en jou woord is jou eer, was almal haar slagspreuke in die vormingsjare van hierdie nasate van Jan en Ingrid Pickard.

 

Goddelike beginsels en standaarde te alle tye

Ingrid het feitlik haar hele volwasse lewe daaraan gewy om te staan vir Goddelike beginsels en Sy standaarde. Omdat ʼn nageslag wat God eer, vir haar van so 'n groot belang is, is sy destyds deur die Minister van Binnelandse Sake, mnr. Gene Louw, genader om op die Publikasie Raad van Suid-Afrika te dien. Dit was ook hier waar Ingrid vir drie jaar 'n uiters belangrike rol vervul het. Gedurende dié tyd toe dit die ‘in-ding’ was dat elke sub A-dogtertjie of -seuntjie die begin van die jaar sy potloodblikkie gekoop het in die vorm van 'n doodskis of die skerpmakertjie in die vorm van 'n kopbeen, het Ingrid besluit dat dit absoluut onaanvaarbaar was. Sy en 'n vriendin, Monica Sandri, het dadelik besluit dat iets gedoen moes word met hierdie doodskultus, ook die van ‘Dooie Fred-lekkergoed’ wie se bene en arms uitmekaar getrek kan word as die kleintjies dié lyk begin eet! Ingrid het haar vriend, Raymond Ackerman van Pick en Pay gaan sien en vir hom gevra of hy wil hê sy kleinkinders moet met hierdie kopbene, doodskiste en drake grootword. Die volgende dag is R120 000 se speelgoed van die rakke van Pick en Pay verwyder! Mnr. Ackerman het nog gedink om dit aan minderbevoorregte kindertjies te gee, maar ook dáár was vir hom geen wegkomkans nie – geen kind kan met so 'n doodsheid grootgemaak word nie! Artikels het in die “Kerkbode”, “Cape Times” en vele ander tydskrifte verskyn oor hierdie twee vroue wat daardie dag vir ons kinders omgegee het. Ingrid het net eenvoudig gesê dat kinders 'n geskenk van God is en daar moet na hulle omgesien word.

 

Wagter op die muur

In die tydperk toe hulle  kinders reeds groot was, het Ingrid baie betrokke geraak by Vroue vir Suid-Afrika, Besorgde Christenvroue in Suid-Afrika en Vroue met 'n Roeping van die ACDP. Sy was die Stigterslid van Vroue met 'n Roeping in die Wes-Kaap. Vir my, en vele ander, was dit die hartklop van die hele party – waar dinge regtig gebeur het en mense beïnvloed is. Saam met haar skoonseun, Michael Louis, vorige Minister van Omgewingsbeplanning en Batebestuur in die Wes-Kaap, het albei gesê dat dit hulle droom is dat mense na Suid-Afrika sal kyk en vra: “ Wat is julle geheim?” En om dan te kan antwoord: “Alle eer aan die Here. Ons grondwet moet op Nasionale vlak die ware God erken, want hoe kan ons verwag dat Hy ons land moet seën as ons Hom nie ken in álles wat ons doen nie!”

 

Vir Ingrid was haar eie pa, dr. T.E. Donges, een van die sterkste leiersfigure wat die land opgelewer het omdat hy vaderlandsliefde en integriteit gehad het. Sy lewe was vir haar een van dienslewering aan sy geboorteland. Hy is beloon met die hoogste eer wat enige Suid-Afrikanse burger kan toekom – Minister van Binnelandse Sake, Minister van Finansies en aangewese Staatspresident van Suid-Afrika!

 

Vandag kyk Ingrid na die totale morele verval in die land en sy sê onomwonde dat die boodskap wat ons leiers uitstuur aan ons jongmense so verwarrend is en daarom bevind Suid-Afrika hom in hierdie moraliteitskrisis. Die Christene en die Kerk neem ook geen standpunt in nie en is gedurig besig om ʼn kompromis aan te gaan op een of ander gebied. Ons bid, maar is nie daders van die Woord nie. As wedergebore Christene in 'n land waar die meerderheid sê dat hulle Christene is, kán ons 'n verskil maak! Kyk net na die dwaalleer in die kerk vandag! Sy vermaan dat ons moet glo in die onfeilbare Woord van God alleen. Ons moet praat oor dinge wat indruis teen Sy Woord en ons moet weer glo soos kinders!

 

Ingrid sê dat sy haarself in eie reg ook as 'n aktivis beskou. As jy daardie wagter op die muur is, het jy 'n verantwoordelikheid om mense te waarsku, huisvergaderings te hou en hulle in te lig.

 

Die toekoms van Suid-Afrika

Ingrid vertel dat sy eenkeer geluister het na 'n boodskap oor die ‘Blink Môrester’ en net daarna vra ds. Johan Els van ‘Radio Kansel’ haar uit oor die toekoms van Suid-Afrika. Net daar het sy hom onmiddellik geantwoord: “Die toekoms is so blink soos die môrester indien elke knie sal buig en bely dat Jesus Christus die énigste weg vir Suid-Afrika is!”

Die moeilike tye wat ons tans beleef, dien as 'n geleentheid om die boodskap van God se liefde en genade uit te dra. Sy glo met haar héle hart dat as dit gebeur, S.A. 'n voorbeeld sal wees vir die res van die wêreld. Sy glo dat 'n herlewing deur die Heilige Gees kan uitkring vanaf die suidpunt van Afrika tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar ons moet weet: dit móét begin by innerlike  herlewing.

 

Met die voorbereiding van die artikel het ek probeer om Ingrid  in die hande te kry, maar soos gewoonlik was sy so besig. Haar liggaam is nie meer 100%  sterk nie, maar nog steeds is sy voluit besig om saam met haar dogter, Thea, 'n groot tee te reël vir die pensionarisse in Zimbabwe. Sy het die skokkende toestand van hierdie pensionarisse in 'n JOY-artikel gelees en dit het haar so geraak. Die woorde van wyle dr. Anton Rupert het vars in haar gedagtes weerklink toe hy destyds met Lesotho se onafhanklikheid gesê het dat hy in die aande nie rustig kan slaap as hy weet sy buurman slaap honger nie. Onmiddellik het Ingrid weer oorgegaan tot aksie – om ander te inspireer en só saam te werk met fondsinsameling wat ‘n reuse sukses was.

 

Dit is waarom ons almal hier by JOY!, en ek glo ook elkeen wat Ingrid Pickard in Suid-Afrika ken, haar vandag wil vereer vir haar bydrae wat sy in elke aspek van vrouwees uitgeleef het tot op hede. Aan God al die eer vir 'n Ingrid Cornelia Pickard in ons Suid-Afrikaners se lewens! Sy is ʼn vrou met die hoogste integriteit, meelewing en ook ʼn hart van suiwer goud!

 

Ander menings oor Ingrid Pickard:

“Vir my was Ingrid nog altyd ʼn bondel energie en ʼn wonderlike bron van lewendige energie wat spruit uit ʼn duidelike en diepgewortelde vreugde wat nie weggeneem kan word nie … die Godgegewe vreugde wat alle omstandighede verdring en oortref.”

Dr Michael Moll

Paragon Health

 

 

“ʼn Paar woorde oor my ouma: ʼn vrou met uiterse meelewing met almal en ʼn hart van suiwer goud wat nooit huiwer om alles en almal bo haarself te stel nie. Sy is waarlik ʼn inspirasie vir almal, veral vir my, op alle vlakke van die lewe. Sy is definitief ʼn seën van Bo wat deur almal gekoester word.”

 

Francois Louw

Kleinseun

 

 

 

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication