As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek soos die nuwe dag. Jou genesing sal spoedig herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm.

Jes 58:8.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

Kyk Weer na die Wederkoms

 

Op die 23ste Februarie 1967 het die Here in Sy groot reddende genade in my lewe ingegryp.

Ná my bekering was die wederkoms iets wat my belangstelling voortdurend geprikkel het. Maar daar was so baie teenstrydige en verwarrende interpretasies daarvan dat ek na ’n paar jaar besluit het om die teorieë ’n bietjie eenkant toe te skuif in ’n poging om self te probeer agterkom wat die Skrif daaroor sê.

Na ongeveer 30 keer se deurlees van die Bybel en die bymekaarmaak van die Skrifgedeeltes wat op die saak betrekking het, het ’n samehangende en logiese prentjie al meer begin vorm aanneem.

Ek vra u om wat ek sê, te beoordeel in die lig van die Skrif en nié in die lig van bestaande teorieë nie. As u van my verskil, moet dit wees omdat die Skrif my verkeerd bewys. Lekker lees!

 

VOORAF: WAAROM VERTREKPUNTE SO BELANGRIK IS.

Voordat ons verder gaan, moet ons net eers iets oor vertrekpunte uitklaar. ’n Mens kan nie by die regte gevolgtrekking kom as jou vertrekpunt verkeerd is nie. (Terloops, my vertrekpunt is dat die Bybel die ware, geloofwaardige, volmaakte, gesaghebbende en geïnspireerde Woord van God is).

  Die vraag is: waarom het die wederkoms oënskynlik van die Kerk se radarskerms af verdwyn?

  Dit kan natuurlik wees dat die baie en weersprekende teorieë oor die onderwerp soveel verwarring en onenigheid tot gevolg het dat mense maar liewer verkies om daaroor te swyg.

  Daar kan egter ook ’n ánder rede wees waarom die wederkoms ’n ongewilde tema geword het: dit pas doodgewoon nie meer in die moderne (humanistiese) denkraamwerk in nie. Ons leef in ’n gesekulariseerde wêreld waarin God en Sy gebod op die agtergrond geskuif is en mense nie meer dieselfde vertroue as voorheen in die geloofwaardigheid, gesag en betroubaarheid van die Skrif het nie.

Hierdie verskuiwing was die gevolg van baie (die meerderheid?) teoloë se onkritiese omarming van die onwetenskaplike evolusieteorie. Dit het gelei tot die sg. Deïstiese teologie - die gedagte dat God deur ’n evolusionêre proses geskep het.

  As ’n teoloog evolusionisme as vertrekpunt neem, is die skeppingsverhaal van die Bybel nie meer aanvaarbaar nie omdat dit gesien word as onversoenbaar met die moderne wetenskap. Dit word dan maar net nog een van baie ‘skeppingsmites’. Die probleem daarmee is egter dat nie nét die skepping nie, maar ook die res van die Skrif op losse skroewe geplaas word. Die historisiteit van die Skrif word bevraagteken asook wonderwerke en so ook die ganse Jesus-verhaal: Sy maagdelike geboorte, Sy opstanding en natuurlik ook Sy wederkoms. In die mond van diegene wat só glo, is die Bybel nie meer God se Woord aan mense nie, maar slegs mensewoorde óór God.

  Dis baie interessant dat Petrus mense se verwerping van die wederkoms met hulle verwerping van die skepping in verband gebring het. Hy sê: "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: ‘Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af’. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God." (2Pet 3:3-5 )

  Daarom is dit noodsaaklik dat u vooraf weet dat hierdie skrywer staan op die tradisionele voorveronderstelling dat die Bybel die ware, geïnspireerde en gesaghebbende Woord van God is. Ek bevraagteken nie die Woord nie; ek probeer dit net verstaan. En wat ek nié verstaan nie, is nie omdat die Woord gebrekkig is nie, maar omdat my verstáán daarvan gebrekkig is. Dis my uitgangspunt.

 

WAT SÊ DIE WOORD OOR DIE AARDE SE TOEKOMS?

Dis baie opvallend dat daar deurgaans ’n sterk verband gelê word tussen die toekoms van die aarde en die wederkoms van Jesus. Die eerste verhelder die tweede en daarom is dit miskien goed om eers te kyk na wat die Skrif sê oor die toekoms van die aarde.

Die volgende toneel kom uit die verf as ons al die Skrifgedeeltes sáám lees:

Die aarde gaan verdroog. Jesaja sê: "Die aarde sal droog word, uitdroog, die wêreld sal wegkwyn van droogte; hemel en aarde sal vergaan."(Jes. 24:4)  Let op, aardverwarming is 800 jaar voor die koms van Christus reeds voorspel!

Die aarde sal met ’n hemelligaam bots:  "‘n Groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het van die hemel af geval. Hy het op ‘n derde van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals". (Openb. 8:10-11)  So ’n botsing sal tot gevolg hê dat groot watermassas die lug in gegooi word. Dit plaas Jesaja se woorde in ’n bepaalde konteks: "Strome water sal uit die hemel val, die fondamente van die aarde sal skud en die aarde sal in stukke breek, heen en weer waggel en wankel. Die aarde sal slinger soos ‘n dronk mens, heen en weer wieg soos ‘n biesieskerm. Die aarde se oortredinge rus swaar op hom, hy sal val en nie weer opstaan nie."(Jes.24:19-20)

3)    As gevolg van die voorafgaande sal die aarde uit sy wentelbaan gewerp word en aan die brand raak. Petrus sê: "die hemel (sal) met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan." (2Pet.3:10)

Dan sal die bestaande hemel en aarde met ’n nuwe vervang word: "Ek gaan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie." (Jes. 65:17)  "Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers." (2 Pet. 3:13) "Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie." (Openb. 21:1)

 

EN WAT VAN DIE WEDERKOMS?

Die vraag wat nou in almal se gemoed sal wees, is: op watter stadium  gaan die wederkoms dan plaasvind? Waar pas dit in bg. scenario in?

  Sowel Jesus as Petrus spel dit duidelik uit.  Petrus sê: "Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ‘n dief kom. En op dié dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan." (2Pet.3:10)  Dis duidelik, Jesus se wederkoms vind plaas op dieselfde dag wat die aarde begin wankel en die kosmos versteur word.

  Wanneer Jesus in Mat. 24 oor Sy terugkeer praat, noem Hy verskillende tekens wat daaraan vooraf sal gaan. Hy verwys na die misleiding wat in daardie dae sal voorkom; na baie wat sal voorgee dat hulle die Christus is; na ’n toename in oorloë en gerugte van oorloë; na nasies en koninkryke wat teen mekaar in opstand sal kom; na hongersnode en aardbewings; na vervolging van Sy dissipels en afvalligheid as gevolg daarvan; na die liefde van baie wat sal verkoel a.g.v. groeiende wetteloosheid; en na die wêreldwye verkondiging van Sy Woord. Dan verwys hy weer na die groot verdrukking van Sy kerk en daarná sê hy hierdie woorde: "En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan." (Mat 24:29-31)

  Die prentjie lyk dus so: Op die algemene tekens wat Christus se koms voorafgaan, volg daar groot vervolging teen die Kerk. Dan begin die kosmiese ineenstorting en wanneer dít begin, sal die Seun van die mens op die wolke van die Hemel verskyn.

 

HOE RAAK DIT ONS?

Ons het hoegenaamd niks te vrees nie. Ons is immers met God versoen deur Jesus Christus ons Here. Ons het nie as Sy vyande op aarde geleef nie. Vir ons geld die woorde: Dit is vir my beter om by Christus te wees.

Die enigste mense wat iets te vrese het, is diegene wat Hom volhardend verwerp het. Dis die mense wat sal uitroep: “Berge val op ons en heuwels verberg ons voor die aangesig van God!”

En intussen vra God van ons niks anders nie as om net elke dag in Sy vreugde en vrede te leef en in alles na die wil van God te soek.

SHALOM!

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication