Jesus het daarop gereageer: Ek verseker jou, as iemand nie van bo (opnuut)gebore word nie, kan Hy die Koninkryk van God nie sien nie.

Joh 3:3.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2008 Issue >>
 

God Soek Dissipels, nie net Bekeerlinge nie

 

Die laaste opdrag waarmee die Here ons in Matteus gelos het, is: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Mat 28: 19.

Wat het geword van die opdrag waarmee die Here ons gelos het? Met koerantopskrifte wat soos volg lui: “Katedraal word moskee”; “Kerkgebou gesloop en word besigheidskompleks”, is deesdae nie meer ongewoon nie. Is kerk nie veronderstel om  meer as net ‘n gebou of ‘n klomp liturgieë te wees nie?

 

Dan kom die vraag by my op: Wat is kerk nou eintlik?

Ons kan mekaar probeer oortuig van wat kerk is of behoort te wees, van wat werk en nie werk nie, maar één ding is seker: daar is nie net een metode of een wenresep nie. As ons ‘n bietjie dieper kyk, is daar tog ‘n paar fundamentele dinge wat in plek moet wees vir ‘n kerk om as deel van die liggaam van Christus te funksioneer. Een van hierdie boustene is dissipelskap. Die opdrag wat die Here aan ons in Matt 28 :18- 20 gegee het, sê Hy dat elke Christen dissipels móét maak. Nie net moet ons dissipels maak nie, maar dissipels van ál die nasies. Die proses begin by individue, maar God se hart is groot en Hy het ‘n visie vir die wêreld.

As ons kyk wat die betekenis is van ‘n dissipel; dan sien ons die Griekse woord vir dissipel is matheses. Direk vertaal, beteken dit: “iemand wat volg en instruksie van iemand anders ontvang”. Jesus het die volgende gesê vir die wat Hom wil volg: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind." Mattheus 16:24. 

 

Om as dissipel te kwalifiseer, vra van ons om ons eie lewens agter te laat sodat ons Jesus as Meester kan volg. In die werklikheid van ons dag-tot-dag- bestaan, beteken dit om weg te stap van ons eie agendas, planne en motivering vir sukses. Dit verg ‘n groot kopskuif vir die meeste van ons, maar ons kan nie vir twee base gelyktydig werk nie – ons kan nie ons eie agendas én Jesus se plan terselfdertyd volg nie. Wanneer ons ons lewens vir Jesus neerlê, is die vanselfsprekende gevolg dat ons in onvoorwaardelike gehoorsaamheid begin wandel. In Johannes 14:15 sê Jesus dat ons liefde vir Hom gemeet kan word aan of ons Sy wil doen, of nie: "As julle My liefhet, bewaar my gebooie." Aan die kern van dissipelskap, lê dus die begeerte om God se wil te gehoorsaam.

 

Gehoorsaamheid impliseer onderdanigheid. Ons moet verstaan dat God besig is om ‘n gesiglose weermag op te rig wat in gelid gaan beweeg en nie as losstaande troepe wat elkeen sy eie rigting inslaan nie! Enige iemand wat al in ‘n weermag was, sal weet dat streng dissipline onontbeerlik is hiervoor. Vir ons as dissipels om deel te word van hierdie weermag, verg ‘n openbaring van die handhawing van dissipline in ons daaglikse wandel met God, getrouheid aan Sy Woord en onderdanigheid aan mekaar en aan ons leiers.

 

 

‘n Dissipel ken God se hart. Die kenmerk van ware dissipelskap is ‘n begeerte om God se hart en Sy wil te verstaan en te doen. En wat is Sy wil? Ons lees in I Timotheus 2:4 dat Hy wil hê alle mense moet gered word en tot kennis van die waarheid kom. Aan die kern van dissipelskap lê dus die begeerte om onsself as dissipels van Jesus te vermenigvuldig deur ander dissipels te maak. Mense is die enigste waardevolle kommoditeit wat ons in die ewigheid met ons kan saamneem en vir God kan gee. As ons gaan kyk na die manier waarop Jesus dissipels gemaak het, sien ons dat Hy dissipelskap op verhouding gebaseer het. Dit was nie maar net die oordra van kennis en lering nie – Jesus het elke dag die Woord gelééf in die teenwoordigheid van Sy dissipels. Die dissipelskap-proses het in groepsverband gebeur. Ons moet versigtig wees vir mentor-situasies en verhoudings waar een persoon van ‘n ander afhanklik raak. Die fokus is om die dissipel te leer om aan God gehoorsaam te wees en na Sy stem te luister en níé sy hoop en verwagting in ‘n mentor te stel nie.

               

Om bloot ‘n groot kerk met mooi  liedere en goeie programme te hê, is nie die antwoord nie. God wil mense hê wat Hom soek en volg en gehoorsaam is aan Sy stem.  God soek dissipels – nie net bekeerlinge nie. Jesus het Sy dissipels belowe dat Hy hulle vissers van mense sou maak. As ons Hom toelaat, sal Hy ons ook verander, net soos Hy gewone vissermanne omskep het tot mense wat die wêreld verander het. Kom ons vra God vir ‘n openbaring van mathesis, en om die tentpenne van ons harte te verskuif om plek te maak vir die nasies en die dissipels wat daaruit as ons ewige erfenis gaan kom!

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication