As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek soos die nuwe dag. Jou genesing sal spoedig herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm.

Jes 58:8.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View May 2009 Issue >>
 

 Nuwe Lewe in die Christen

 

Onkundigheid is moontlik een van die subtielste en verraderlikste menslike toestande – omdat dit deur so baie as verskoning gebruik word. Onkundigheid is ‘n onaanvaarbare verskoning vir enige Christen omdat ons God se Woord tot ons beskikking het en omdat ons te enige tyd van Sy Wysheid gebruik kan maak. God wil hê dat ons die beste moet wees; dat ons voorbeelde in die markplein moet wees. Te veel Christene, egter, is heel onkundig oor die basiese sake-minimums en –waardes wat uitgeleef behoort te word. Waardes is nie net blote voorstelle nie – dit is opdragte van God. Ons moet op ‘n daaglikse basis be-sluite neem en word deur ander se beslui-te gekonfronteer. As Christene moet ons dit neem en daarop reageer volgens God se reëls – nie die mens s’n nie! Dit maak nie saak hoe kontroversieel of polities foutief hierdie besluite is nie – ons moet eerstens daarna streef om God te plesier.

 

WERK IS ONS SENDINGVELD

Die meeste Christene is deesdae egter ononderskeibaar van die wêreld as daar gekyk word na die manier waarop hulle te werk gaan. As dit nie so was nie, hoekom is ons dan nie die mees gesogte werknemers nie? Mense wat betroubaar, eerlik, krea-tief en gesond is, behoort tog mos baie in aanvraag te wees – om die waarheid te sê, Christene behoort die ‘perfekte werknemers’ te wees. Ons behoort uitgesoek te wees op grond van werksetiek, ons uitstaande waardes behoort ons die hoogs-betaalde individue in die omtrek te maak. Die feit dat dit nie die geval is nie is, volgens my, bloot ‘n uiterlike weerspieëling dat ons innerlik die rigting verloor het, of dat ons oningelig is wat hierdie dinge betref.

Dit is baie belangrik dat ons sal besef dat ons werksplek ons sendingveld is… en hoe ons in ons sake-omgewing optree, is ‘n toets en ‘n getuienis aan ongelowiges. Ons is geroep om Hom te verheerlik. Dit beteken nie noodwendig dat ons moet rondloop en moet preek nie, maar eerder dat Hy in ons handel en wandel weerspieël en verheerlik moet word. Dit sal dan ook sekerlik hulle houding t.o.v. Christenskap bepaal. Die gemiddelde sakeman woon nie meer vandag kerkdienste by nie – wat nog van Christus as Saligmaker aangeneem het. Dit is dus baie moontlik dat sy enigste kontak met God juis deur jou kan wees. Kan jy nou sien waarom dit so be-langrik is dat ons God se Wette sal verstaan en daarvolgens optree? Die werkplek is dié ideale plek om mense vir Hom te bereik. As ons dit reg gebruik, kan dit die grootste platvorm wees wat ons tot ons beskikking het. Die teendeel is ook waar: as ons dit nie reg gebruik nie, kan dit ook die gevaarlikste wapen wees wat mense sal afstoot en wegstoot van God af. Dit is juis die rede waarom ons nooit onkundig kán wees oor God se basiese beginsels nie.

 

TOEWYDING

Ps 37: 5 – “Vertrou jou lewe  aan die Here toe. Vertrou Hom en Hy sal vir jou sorg.” As jy jou lewe aan die Here toevertrou het, beteken dit jou hele lewe – insluitende jou werk, jou werkgewer of werknemers. Een manier om hierdie toewyding te wys, is om vir hierdie mense te bid. Vra die Here om jou te gebruik om hulle elke dag te seën, om Jesus in jou houding te weerspieël. As jy neig om van die spoor af te gaan, sal Hy jou weer op die regte spoor bring. Toe-wyding nooi en gee die Heilige Gees mag in jou werksomgewing. As jy toegewy is aan jou werk en jou werkgewer, sal dit baie gou duidelik sigbaar wees. Jou spraak sal positief wees, jou houding eersteklas en jy sal geëer word, nie net bloot verdra word nie! Daar behoort nooit rede te wees waarom jy bestraf behoort te word nie, en as jy onregverdig behandel word, om watter rede ookal; dan sal God jou verdedig.  Toewyding werk gesag aan die hand.

 

ORDE

1 Kor 14:33 – “God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van onderlinge harmonie soos dit die geval is in al die gemeentes.” Orde en akkurate indeling van dinge en toe-nemende orde in ons lewens werk groter produktiwiteit aan die hand. Persoonlike orde sluit die volgende in: ons dagboeke, lessenaars, lêers, rakke, ens. Wanneer jy in ‘n omgewing instap waar onordelikheid heers, veroorsaak dit stres en onrustigheid. Christene is veronderstel om voorbeelde van ordelikheid te wees – ons het die Heilige Gees in ons –  en Hy is ‘n God van orde!

ONTVANKLIKE GEES

‘n Ontvanklike gees is gewillig om te ver-ander, groei, verbeter, en ook om nuwe belangrike inligting te implementeer wanneer dit beskikbaar raak. ‘n Ontvanklike gees soek voortdurend daarna om te leer en streef na die beste – om die beste op ‘n gegewe gebied te word. Ingeligte mense het invloed. Ons hoofdoel is om vir Christus ingelig te wees. Ons het almal daardie vermoë en as jy ‘n werk het, het jy daardie geleentheid.  Spr 1:5 sê: “Selfs hulle wat wys is, kan luister na die spreuke sodat hulle tot dieper insig kan kom.” Spreuke is gelaai met opdragte.

 

EERBAAR

Jak 5:12(b) sê: “Sê net ‘ja’ of ‘nee’. Dan sal jul-le nie veroordeel word nie.” Moenie enige verpligting aanvaar of beloftes maak wat jy nie kan hou nie. Dit sal reuse hindernisse in jou lewe word. God hou ons vir elk van ons beloftes verantwoordelik.

Weet jy dat daar ‘n tyd was toe dit slegs nodig was om hand te skud om ‘n transaksie te beklink? Sê nou maar ‘n bouer het besluit om vir jou ‘n huis te bou teen ‘n kos-te van R150 000 en julle het hand geskud daarop en dit het hom aan die einde  R200 000 gekos om die projek te voltooi – dan sou hy nooit, maar nooit, verwag het dat jy die verskil moes betaal nie. Sy handdruk was sy woord, dit het sy reputasie verteenwoordig en hy was bewus daarvan dat sy reputasie baie meer werd was as R50 000. Sy reputasie was vir hom waardevol. Maar wat gebeur vandag?

Ons (ja, ons Christene) laat ons kliënte kontrakte teken, gevul met wettiese terme indien iets verkeerd sou gaan! Ons word aangesê om onsself te beskerm. Dink jy werklik dit geval God? Sal dit nie meer toepaslik wees as ons ons huiswerk beter doen en kwotasies gee wat professioneel en akkuraat is nie? Ons woord as Christene behoort ons eer en te alle tye geldend te wees, ongeag die omstandighede. Hoe gaan ons ooit as ‘anders’ gesien word as ons presies net soos die wêreld is? Dit is absoluut noodsaaklik om God en mekaar te eer deur die eerlikheid en integriteit van ons woorde.

Pred 5:4,5 sê: “Dis baie beter om niks te sê nie as om iets te belowe wat jy nie doen nie. Moenie dat jou mond jou na die sonde lei nie...Hoekom wil jy God kwaadmaak met wat jy sê sodat Hy die werk van jou hande vernietig?” Hier wil ek ook die saak van onbetaalde beloftes aanraak – die van onbetaalde skuld - geld wat geskuld word. Indien jy enige onbetaalde skuld het, wil ek jou aanmoedig om dit te betaal, of reëlings te tref vir die betaling daarvan – dit maak nie saak hoe klein die afbetaling daarvan is nie. Waarom? Hoe kan ‘n onbetaalde belofte ooit tot eer van God wees? ‘n Christen wat nie sy skuld betaal nie, is een van die ergste oortredings in die sakewêreld.

Hoe dikwels hoor ons nie: “Ek wil nie graag sake doen met Christene nie,” en wanneer jy navraag doen, is dit omdat iemand nie sy skuld betaal het nie? Geld is een van die magtigste wapens in Satan se hand om Christene te diskrediteer. Waar geld betrokke is, behoort ons die ekstra myl te loop en ‘n groter poging aan te wend omdat ons God nie ‘in die steek wil laat nie’.

Besluit vandag om die Christen-werks-etiek aan te kweek en aan te moedig en neem jou rol as ambassadeur vir Christus in jou werksplek op.

 

VERGEWENSGESINDHEID

Ek kan jou waarborg dat ons soms verkeerd sal wees en dat ons soms beledig sal word, maar dit is so belangrik om te onthou dat ons al ons regte opgegee het toe ons na Hom gekom het – ons het dus nie die reg om beledig te voel nie, Dit maak nie saak wat die oortreding of misdryf is nie, ons is verplig om te vergewe en vir die persoon wat ons dit aangedoen het, te bid. Laat God die regter wees en die straf beding, nie jy nie. Onvergewensgesindheid is ‘n groot struikelblok vir Christene wat in die sakewêreld is. Ons kan net eenvoudig nie verwag dat God ons sal seën indien ons onvergewensgesindheid in ons harte troetel nie. Hoe kan ons dan ‘n getuie vir Jesus in ons werksomgewing wees as ons iets teen iemand in ons hart omdra? Ander sal dit beslis raaksien. “Maar wanneer julle besig is om te bid, vergewe eers enigeen teenoor wie julle ‘n grief het. Dan sal julle hemelse Vader ook julle oortredings vergewe.” Mark 11:25

 

UITNEMENDHEID

Een van die kragtigste waardes wat enig-een kan hê om ander vir Jesus te wen, is uitnemendheid. As Christene behoort ons hierdeur uitgeken te kan word. Uitnemendheid is ‘n gawe. Jy word nie daarmee gebore nie. Dit kom omdat jy ‘n goeie rentmeester is. Ons dien en aanbid ‘n God van uitnemendheid en alles wat God doen, is uitstekend. Ons het Sy Gees in ons en juis daarom moet ons ook uitstekend wees in alles wat ons doen. Uitnemendheid vereis dissipline, veral t.o.v. God se Woord. Uitnemendheid bring vertroue. Dit is ‘n leefstyl – indien jy iets nie reg kán doen nie, moet dit dan nog nie doen nie! Uitnemende mense sal die dinge oorkóm waaroor gewone mense kla. Uitnemende mense soek oplossings, maar gewone mense staar hulle blind teen die probleme. Uitmuntende mense streef daarna om uit te staan terwyl gewone mense net bloot wil inpas. Uitnemendheid orkestreer ons denke, dit word ons woorde wat ons uitleef in ons dade. “Want hy wat  bly uitreken…dit is hoe hy is.” Spr 23:7

‘n Uitnemende persoon besit etiek en integriteit. Integriteit is die insluiting van jou woord in jou aksies. Uitnemende mense werk nie om deur ander raakgesien te word nie – maar om deur God gesien te word. Ons kan nie die wêreld verander nie, maar ons kan die geestelike klimaat in ons kantore en omgewing beïnvloed – wat mettertyd ‘n impak op die wêreld sal hê.

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication