Maar die man wat julle in die verwarring bring, wie hy ookal mag wees, God sal hom straf

Galasiers 5:10

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View March 2012 Issue >>
 

Liewe Leser

“En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie. “ 1 Johannes 1 vers 5.

Die Apostel Johannes bevestig entoesiasties in hierdie verklaring – God is lig en in Hom is geen duisternis nie – die volkomenheid van die Evangelie-boodskap. Hierdie kort en klink klare aankondiging is ‘n goddelike openbaring, wat baie duidelik die verlossingsboodskap oordra.

Hierdie is ‘n betekenisvolle beeld wat geskets word van die kontras tussen lig teenoor duisternis. Dit omsluit elke faset van Wie ons Verlosser waarlik is. As duisternis die verteenwoordiger is van sonde, oppressie, siekte, ens., dan word verlossing, vrymaking en genesing gesimboliseer deur lig. Sluit laasgenoemde dan nie alles in betreffende die gawe van verlossing nie? Toe Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het, het Hy opgevaar as Oorwinnaar oor Satan, as Bevryder van alle swaarkry en lyding, en die Triomfeerder oor alle euwels. Inderdaad, ons Jesus is ‘n allesomvattende lig! Só ‘n blye boodskap kan enige sondaar oorrompel tot oorgawe in die arms van ons Verlosser en Meester.

Mag die meegaande getuienis u ryklik seën. Dit is die verhaal van ‘n jong vrou wat bevry is van die koninkryk van duisternis tot binne-in die omhelsing van die Lig van die Lewe!
In Sy Naam

Tamryn Klintworth
Evangelis

UIT DIE DONKER NA DIE LIG

Mthandayo, ‘n 22-jarige enkelouer van een kind, was vasgevang in ‘n demoniese spiraal van verwoesting. Verswelg deur voorvader-aanbidding en towery, was haar toekoms bedreig deur toenemende duisternis. Rigtingloos, verlore en doelloos het sy by ons In His Name Veldtog in Mount Fletcher beland. Hier is haar verhaal.

Dit het begin met ‘n eenvoudige biljet wat aan haar oorhandig is deur een van haar vriendinne. Mthandayo het een kyk gegee na die stukkie papier en ‘n warm sensasie het deur haar hart gevloei. Kon dit dalk hierdie Jesus wees van Wie sy so dikwels al verneem het? Kon dit dalk die plek en tyd wees dat sy van aangesig-tot-aangesig sal ontmoet met haar Verlosser? Vol verwagting het sy ‘n lang afstand per voet afgelê na die veldtog-gronde.

Mthandayo het opgegroei in ‘n familie wat towery en heksery beoefen het en gevolglik het sy dieselfde paadjie as hulle gevolg. Sy was vasgevang in ‘n verwarrende sielestryd. “Ek wou so graag gered word”, het sy gesê. “Alhoewel ek kerk toe gegaan het, was ek nie gered nie en het verlang om Jesus in my lewe te hê.”

Vol vertwyfeling het sy nie na vore gegaan toe daar ‘n oproep na die altaar was om redding te kom ontvang nie. Maar diep binne-in haar het haar hart uitgeroep na God. Toe gebeur iets wonderbaarliks met haar! Nadat Tamryn kortliks bedien het oor die Doping met die Heilige Gees, het sy begin bid vir die skare.

“Ek het gehuil terwyl die Evangelis besig was om te bid.” Mthandayo verduidelik. “Ek het gevoel hoe ‘n vlaag wind deur my kop waai, soos ‘n koel briesie wat deur my gedagtes stroom.” Ek het ‘n stem hoor sê “wil jy ook wees soos daardie vrou wat besig is om te aanbid daar op die verhoog?” Verwysende na die sangleier, het die Heilige Gees ‘n lewensveranderende vraag aan haar kom stel. Wou sy Jesus begin aanbid of wou sy aanhou met haar duiwelsaanbidding? In verwondering het sy gereageer, “Ja, Ek sê ja vir Jesus!” Onmiddellik het sy gevoel hoe daar ‘n gewig van haar afgelig word en hoe die lig van Christus die kettings kom verbreek en die duisternis verdryf. Toe die geleentheid aanbreek vir getuienisse, het sy op die verhoog gespring om haar verhaal te vertel, waarna een van die werkers haar weggelei het tot agter die verhoog om haar voor te gaan met die verlossingsgebed.

Meer as enige iets anders, begeer Mthandayo om voortaan die Here te dien. “Ek verlang om ‘n gebedslewe te voer en om meer omtrent God te kan leer.” Oorweldig deur soveel heerlike gevoelens, wat sy nog nooit vantevore beleef het nie, is Mthandayo uiteindelik nou vry.

Afgesien van hoe diep die put is waarin ons onsself mag bevind, bly die seker wete dat ons ‘n Here het wat almagtig is om te red, die oomblik dat ons Sy Naam gewilliglik aanroep!

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries,
‘n Evangelistiese organisasie, toegewy tot die verkondiging
van die Evangelie van Jesus Christus dwarsdeur Afrika en die hele wêreld.
Op Facebook vind jy Tamryn Klintworth, of besoek die bediening se webtuiste by:

WWW.INHISNAME.ORG.ZA

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication