Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgele word nie.

2 Pet. 1:20.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View June 2008 Issue >>
 

Die Kloof in die Kerk

 

Dit word hoe langer hoe meer duidelik dat daar ’n groot kloof dwarsdeur die kerk van Christus loop. Weerskante van daardie kloof is twee groepe mense wat die Bybel heel verskillend verstaan. Nêrens word die verskille op die oomblik duideliker nie, as in die debat rondom ‘gays’.
 

Aan die een kant is daar gelowiges wat redeneer dat die uitsprake van die Skrif oor homoseksualiteit so helder en duidelik is dat selfs ’n kind dit kan verstaan. Aan die ander kant is daar diegene wat sê dat seksuele verhoudings binne dieselfde geslag nie deur die Bybel veroordeel word nie, maar slegs liefdelose verhoudings. As gays in ’n liefdevolle verhouding saamleef, aldus hulle, is dit dus nie verkeerd nie.
 Hoe kan dit wees dat daar binne die één kerk van die Here twee sulke uiteenlopende en botsende verklarings oor dieselfde Skrifgedeeltes kan bestaan? Waar begin sulke teenstrydige vertolkings van die Skrif?
 

’n Mens se verstaan van die Skrif word bepaal deur die ‘bril’ waardeur jy dit lees. Daardie bril is die raamwerk waarbinne jy dinge verstaan. Jou verstaansraamwerk is die voorveronderstelling waarmee jy alle dinge benader. En dis presies waar die paaie uiteenloop. Nog voordat ons die Bybel oopgemaak het, bepaal jou bril alreeds tot ’n groot mate hoe jy die Skrif gaan verstaan.
 

Die groot kloof loop tussen kreasioniste en evolusioniste deur. ’n Kreasionis glo die Bybelse verhaal oor die skepping en die begin van alle dinge. Daarteenoor glo ’n evolusionis dat alle spesies oor miljoene jare uit die eenvoudigste lewensvorm ontwikkel het. Die verskille is nie klein en onbenullig nie, maar enorm – en so ook die konsekwensies. Die ganse Bybelse skeppingsverhaal word effektief deur evolusioniste omvêr gewerp. Volgens hulle is die Bybelse verhaal net nog ’n skeppingsmite, naas vele ander. Die dood is nie die gevolg van die sondeval nie, maar was van die begin af reeds deel van evolusie. Wat ons in die Bybel het, is nie Godsopenbaring nie, maar ’n neerslag van verhale uit omringende kulture. Monoteïsme was nie die eerste godsdiens waaruit al die ander godsdienste ontstaan het nie, maar andersom. Die vloed is ’n mite. Wonderwerke bestaan nie - alles kan in terme van natuurlike prosesse verklaar word. Die Bybel is nie God se openbaring van Homself aan mense nie, maar mense se vertellings van hulle ervaring van God. Mense se konsep van God het oor duisende jare ontwikkel en ontwikkel steeds. Evolusie is nog nie voltooid nie. In die proses kom die Skrif se verlossingsleer ook in die gedrang: Die verhale oor Christus is bloot die vertellings van gelowiges; Christus is nie uit ’n maagd gebore nie; Hy het nie uit die dood opgestaan nie en leef slegs in ons gedagtes voort;  Soos wat die Evangelieskrywers gedoen het, kan elke mens sy eie ‘konstruksie’ oor Jesus maak.
 

Die dilemma is dat baie evolusionistiese teoloë steeds voorgee dat hulle nog vashou aan die tradisionele beskouinge oor die Skrif. Hulle gebruik dieselfde uitdrukkings van die verlede, maar hol dit van binne uit en vul dit dan met afwykende betekenis. Hulle sal nog sê hulle glo in die inspirasie van die Skrif, die opstanding van Christus, ens., maar gee dan ’n totaal ander betekenis daaraan.  

Natuurlik is nie alle evolusioniste so blatant nie en baie besef ook nie die konsekwensies van die sg. ‘wetenskaplike’ teorie wat hulle so klakkeloos navolg nie. Maar die omarming van evolusionisme het enorme implikasies vir die Kerk en samelewing. Een gevolg daarvan is die morele inploffing wat ons tans ervaar. Die wet van God verloor sy betekenis en krag, want dit word nou die produk van menslike evolusie. Die wet kom nie meer op uit die hart van God nie; dit is mense se verstaan van reg en verkeerd in verskillende historiese omstandighede, wat oor tyd verander. Daarom is ‘gay-wees’  nou reg.
 

Dit is die groot verskil tussen evolusioniste en kreasioniste: Vir die evolusionis is die Bybel die produk van steeds-ontwikkelende menslike denke. Vir die kreasionis is God die Outeur van die Bybel, en die wet van God is die uitdrukking van Sy onveranderlike wil.  En omdat Hy gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is, is Sy wet ook onveranderlik. Dit is die enigste wet wat in die oordeel sal geld.

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication